skip to Main Content
Welcome the Canolfan is open

Mae Croeso i’r Ganolfan ar agor

Welcome to the Canolfan here in our lovely historic Town of Beaumaris in this beautiful area on the Isle of Anglesey.

Why not hire a bike from us and see this wonderful part of the world with family pedal power?

Visit us soon - it will be good to see you, click on the icons below to see what’s on.

Croeso i’r ganolfan yn ein tref hanesyddol annwyl - Biwmares, ar Ynys Môn, ardal hyfryd o braf.

Beth am fenthyg beiciau gennym er mwyn gweld mwy ar y darn hardd yma o’r wlad fel teulu neu fel unigolyn?

Dewch draw yn fuan - bydd yn braf eich gweld.  Cliciwch ar yr eiconau isod i weld beth sy’n digwydd ar wahanol adegau.

Welcome to our Centre, due to the ongoing Covid-19 pandemic our activities will be limited to ensure yours and the staffs safety. For all activities such as football, netball, pickleball & badminton we will be following closely all governing body's advice and guidance.

 Hire a bike for the family to see our wonderful Island by pedal power.

Croeso i'n Canolfan, oherwydd y pandemig parhaus. Ar gyfer pob gweithgaredd fel pêl-droed, pêl-rwyd, pickleball a badminton byddwn yn dilyn yn agos holl gyngor ac arweiniad y corff llywodraethu.

Gallech hefyd logi beiciau i’r teulu ar gyfer pedlo lonydd Môn.

Welcome to our Centre, due to the ongoing Covid-19 pandemic our activities will be limited to ensure yours and the staffs safety. Unfortunately there will be no table top or theatre events until further notice.

Covid-19  bydd ein gweithgareddau'n gyfyngedig i sicrhau eich diogelwch chi ac ei'n staff. Yn anffodus ni fydd digwyddiadau pen bwrdd na theatr nes bydd rhybudd pellach.

Welcome to our Centre, due to the ongoing Covid-19 pandemic our activities will be limited to ensure yours and the staffs safety.

Croeso i'n Canolfan, oherwydd y pandemig parhaus,

News Blog
Blog Newyddion

Virtual Run Fest Gwyl Rhedeg Rhithwyr

Less than a week to go to the "Virtual" Run Fest! You can walk any of the distance options if…

CLICK | CLICIWCH

Fideo Diogelwch Cymraeg

https://youtu.be/LneUMnmb0QA

CLICK | CLICIWCH

Safety Video English

https://youtu.be/eMDwKGQdX6w

CLICK | CLICIWCH
Back To Top