skip to Main Content

Welcome the Canolfan is open.
Mae Croeso i’r Ganolfan ar agor.

Welcome to the Canolfan here in our lovely historic Town of Beaumaris in this beautiful area on the Isle of Anglesey.

Visit us soon - it will be good to see you, click on the icons below to see what’s on.

Croeso i’r ganolfan yn ein tref hanesyddol annwyl - Biwmares, ar Ynys Môn, ardal hyfryd o braf.

Dewch draw yn fuan - bydd yn braf eich gweld.  Cliciwch ar yr eiconau isod i weld beth sy’n digwydd ar wahanol adegau.

Welcome to our Centre, due to the ongoing Covid-19 pandemic our activities will be limited to ensure yours and the staffs safety. For all activities such as football, netball, pickleball & badminton we will be following closely all governing body's advice and guidance.

Croeso i'n Canolfan, oherwydd y pandemig parhaus. Ar gyfer pob gweithgaredd fel pêl-droed, pêl-rwyd, pickleball a badminton byddwn yn dilyn yn agos holl gyngor ac arweiniad y corff llywodraethu.

Welcome to our Centre, due to the ongoing Covid-19 pandemic our activities will be limited to ensure yours and the staffs safety.

Covid-19  bydd ein gweithgareddau'n gyfyngedig i sicrhau eich diogelwch chi ac ei'n staff.

Welcome to our Centre, due to the ongoing Covid-19 pandemic our activities will be limited to ensure yours and the staffs safety.

Covid-19  bydd ein gweithgareddau'n gyfyngedig i sicrhau eich diogelwch chi ac ei'n staff.

News Blog
Blog Newyddion

Bank Holiday and Half Term Changes/Newidiadau Gwyl y Banc a Hanner Tymor

The Canolfan is closed/Mae'r Ganolfan ar gau 02-06-2022 Spring Bank Holiday/Gwyl Banc y Gwanwyn 03-06-2022 Platinum Jubilee Bank Holiday/Gŵyl Banc…

CLICK | CLICIWCH

GWYL BEAUMARIS FESTIVAL 2022

More details/Mwy o fanylion

CLICK | CLICIWCH

London Welsh Male Voice Choir

Gwyl Beaumaris Festival present the London Welsh Male Voice Choir. 19:30, Saturday, 28 May 2022, Canolfan Beaumaris. Conductor, Edward Rhys-Harry.…

CLICK | CLICIWCH
Back To Top