skip to Main Content
Annual General Meeting/Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol

Annual General Meeting/Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol

The Annual General Meeting for Canolfan Beaumaris will take place on Tuesday 19th November 2019 at 7pm.
Bydd Cyfarfod Blyyddol Canolfan Beaumaris yn cael ei gynnal ddydd Mawrth 19eg Mis Tachwedd 2019 am 7.00yh.
All welcome /Croeso I bawb.
Alwyn Rowlands
Company Chair/ Cadeirydd y Cwmni
Canolfan Hamdden Beaumaris a’r Cylch cyf

Back To Top