skip to Main Content

Bank Holiday and Half Term Changes/Newidiadau Gwyl y Banc a Hanner Tymor

The Canolfan is closed/Mae’r Ganolfan ar gau
02-06-2022 Spring Bank Holiday/Gwyl Banc y Gwanwyn
03-06-2022 Platinum Jubilee Bank Holiday/Gŵyl Banc y Jiwbilî Platinwm

27-05-2022 to 04-06-2022 All classes cancelled/Pob dosbarth wedi’i ganslo

Back To Top