skip to Main Content

CANOLFAN CLOSURE/CAU

Following the announcement by the Prime Minister and the Chief Medical Officer, it is now imperative that, as the trustees of the Canolfan, we take appropriate action and follow the official advice.
It has been made clear that there is an expectation that people should no longer use social buildings including Leisure Centres for a period of at least twelve weeks.
It is important for the well being of all concerned that we adhere to this advice
Therefore we have to advise that from today Tuesday 17th March the Canolfan will be closed until further notice.
Please be assured that we will continually monitor the problem and advice relating to the Coronavirus with the sincere hope that we can reopen the Canolfan at the earliest opportunity. Can we take this opportunity to thank everyone for their understanding and support for these measures during this difficult time.

Yn dilyn y cyhoeddiad gan y Prif Weinidod a’r Prif Swyddog Meddygol mae’n hanfodol bellach, fel ymddiriedolwyr y Ganolfan, ein body n cymryd camau priodol ac yn dilyn y cyngor swyddogol.
Fe’I gwnaed yr glir bod disgwyl na ddylai pobl ddefnyddio adeiladau cymdeithasol mwyach gan gynnwys Canolfannau Hamdden am gyfnod o ddeuddeg wythnos o leiaf.
Mae’n bwysig I les pawb dan sylw ein body n cadw at y cygnor hwn. Felly mae’n rhiad i ni gynghori y bydd y Ganolfan ar gau o heddiw Ddydd Mawrth 17ed Mawrth nes bydd rhybudd pellach.
Sicrhewch y byddwn yn monitro’r broblem a’r cyngor sy’n ymwneud a’r Coronofirws yn barhaus gyda’r gobaith diffuant y gallwn ailagor y Ganolfan cyn gynted a phosibl. A allwn achub ar y cyfle hwn i ddioch bawb am eu ddealltwriaeth a’u cefnogaeth I’r mesurau hyn yn ystod yr amser adodd hwn.

Alwyn Rowlands – Chair
Steve MacVicar – Vice Chair

Back To Top