skip to Main Content

Contact Us
Cysylltwch â Ni

Canolfan Beaumaris,
Rating Row,
Beaumaris,
Isle of Anglesey LL58 8AL

Tel | Ffôn: 01248 811 200

Email | E-bost: enquiries@canolfanbeaumaris.org.uk

Directions

Straight along Castle Street and immediately after the Bulls Head Hotel turn left up Rating Row. At the end of the street turn right keeping the church on your left. Immediately after the Church turn left, and up to the Canolfan.

If you are using the Canolfan you can park in either of the car parks after the Health Centre free of charge for 2 hours. You may be asked to sign in at reception.

Cyfarwyddiadau

Ewch ar hyd Stryd y Castell a throwch i’r chwith ar hyd Rating Row yn syth wedi mynd heibio Gwesty’r Bulls Head. Ym mhen draw’r stryd, trowch i’r dde gan gadw’r eglwys ar eich chwith. Wedi pasio’r Eglwys, trowch yn syth i’r chwith, ac ymlaen i’r Ganolfan.

Os ydych chi’n defnyddio’r Ganolfan, gallwch barcio yn un o’r ddau faes parcio gerllaw’r Ganolfan Iechyd am ddwy awr heb orfod talu. Efallai y bydd raid ichi lofnodi eich enw yn y dderbynfa wrth gyrraedd.

Back To Top