skip to Main Content

Happy Christmas and a Short Questionnaire Nadolig Llawen a Holiadur Byr

The Canolfan Beaumaris Team wish you a very Happy Christmas and all the best for the New Year.

We are so grateful for all the support we have received from the local community over the past 12 months. We want to say a big thank you to all our users, staff, coaches, volunteers, friends, and partners.

In these challenging times it is difficult to be positive. However, we are enthusiastic about the future and hope to offer even more activities and events in 2022. Keep an eye on our Facebook posts and website for details.

Do you want to exercise before you go to work? Are you an early morning person? Come and join one of our early morning gym and fitness sessions in January!

If you haven’t had the chance to get involved with the Canolfan this year it would be lovely to see you or hear from you in 2022.

Finally, we are excited to announce that we are planning a Big Lottery Bid to substantially improve what Canolfan Beaumaris can offer to the community. To help us with this bid, please tell us what you would like to see provided. It would be really helpful if you could take just a few minutes of your time to complete a short questionnaire. Please click on the link to the questionnaire below:

Thank you for your time.

We look forward to seeing you in 2022.

Mae Tîm Canolfan Biwmares yn dymuno Nadolig Llawen iawn i chi a'r gorau oll ar gyfer y Flwyddyn Newydd.

Rydym mor ddiolchgar am yr holl gefnogaeth a gawsom gan y gymuned leol dros y 12 mis diwethaf. Rydym am ddiolch yn fawr i'n holl gwsmeriaid, staff, hyfforddwyr, gwirfoddolwyr, ffrindiau a phartneriaid.

Yn y cyfnod heriol yma, mae'n anodd bod yn gadarnhaol. Fodd bynnag, rydym yn frwdfrydig am y dyfodol ac yn gobeithio cynnig hyd yn oed mwy o weithgareddau a digwyddiadau yn 2022. Cadwch lygad ar ein negeseuon Facebook a'n gwefan am fanylion.

Ydych chi eisiau ymarfer corff cyn i chi fynd i'r gwaith? Ydych chi'n berson bore cynnar? Dewch i ymuno ag un o'n sesiynau campfa a ffitrwydd yn gynnar yn y bore ym mis Ionawr!

Os nad ydych wedi cael cyfle i gymryd rhan yn y Ganolfan eleni byddai'n hyfryd eich gweld neu glywed gennych yn 2022.

Yn olaf, rydym yn gyffrous i gyhoeddi ein bod yn cynllunio Cais Loteri Fawr i wella'n sylweddol yr hyn y gall Canolfan Biwmares ei gynnig i'r gymuned. I'n helpu gyda'r cais hwn, dywedwch wrthym beth yr hoffech ei weld yn cael ei ddarparu. Byddai'n ddefnyddiol iawn pe gallech gymryd ychydig funudau o'ch amser i lenwi holiadur byr. Cliciwch ar y ddolen i'r holiadur isod:

Diolch am eich amser.

Edrychwn ymlaen at eich gweld yn 2022.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwhIhMT-JTb1RGqfLewbk2a78M1N4E71TdtjZKgYxRfIdXWg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Back To Top