skip to Main Content
Plastic/Plastig

Plastic/Plastig

Plastic: the perfect protector or persistent pollutant?
Plastig: yr amddiffynnydd perffaith neu’r llygrydd parhaus?

Evening Lecture Darlith Gyda’r Nos by/gab Rebecca Colley-Jones – Resource Efficiency Specialist Arbenigwr Effeithlonrwydd Adnoddau

Wednesday/Dydd Mercher 16 January/Ionawr 7.00 pm
Tickets/Tocynnau £3.00

Back To Top