skip to Main Content
Summer Day Camp/Gwersyll Dydd Haf

Summer Day Camp/Gwersyll Dydd Haf

Every Tuesday and Friday/ Bob Dydd Mawrth a Gwener from/gan 23 July/Gorffennal 2019
Full day/Diwrnod llawn (9:00-17:00)
Half day/Hanner diwrnod (9:00-13:00 or/neu 13:00-17:00)
Price/Pris:
Non Member/Di Aelod
Full day/Diwrnod llawn – £25 (2nd/ail sibling/brodyr a chwiorydd – £20)
Half day/Hanner diwrnod -£12.50
Member/Aelod
Full day/Diwrnod llawn – £20 (2nd/ail sibling/brodyr a chwiorydd – £15)
Half day/Hanner diwrnod – £10.00
We are now taking bookings for Summer Camp.
Please contact the Centre to reserve your child’s space on 01248 811200.
Rydym nawr yn cymryd archebion ar gyfer gweithgareddau hanner tymor y Pasg i blant.
Cysylltwch â’r Ganolfan i gadw lle eich plentyn ar 01248 811200.

Back To Top