skip to Main Content

We are open! Rydym yn Agor!

The centre is now open! – We will be opening in a phased return and hope to gradually welcome you all back to all the classes and more. Please understand things may look a little bit different. Take note of all the signs around the centre and adhere to all the new saftey rules. This ensures yours and our staffs saftey under these uncertain times.
We look forward to welcoming you back!

Mae’r ganolfan ar agor erbyn hyn! – Byddwn yn agor yn raddol ac yn gobeithio eich croesawu’n raddol i gyd yn ôl i’r holl ddosbarthiadau a mwy. Deallwch y gall pethau edrych ychydig yn wahanol. Sylwch ar yr holl arwyddion o amgylch y ganolfan a chadwch at yr holl reolau diogel newydd. Mae hyn yn sicrhau bod eich staff chi a’n staffs yn diogel o dan y cyfnod ansicr hwn.
Edrychwn ymlaen at eich croesawu’n ôl!

Back To Top