skip to Main Content
What's On
Beth Sy'n Digwydd

Please check our social media for last minute changes to activities and events.

Ewch i tudalenau cyfryngau cymdeithasol am unrhyw newidiadau munud olaf i'r rhaglen digwyddiadau.

GYM TIMES | AMSEROEDD AGOR Y GAMPFA
DayTimes
Monday10:00 - 21.00
Tuesday10:00 - 21.00
Wednesday10:00 - 21.00
Thursday10:00 - 21.00
Friday10.00 - 15.30
Saturday10.00 - 17.30
SundayCLOSED
GYM CHARGES | FFIOEDD Y GAMPFA
 Member
Aelod

(Age | Oed 18-59)
Senior Member (60+)
Aelod Hŷn
Student Member
Myfyriwr Sy'n Aelod
Junior Member
Aelod Iau

(Age | Oed 14-17)
Daily | Dyddiol£4.50£4.00£3.00
Monthly | Misol£25.00£25.00£15.00
 Non-Member
Heb Aelodaeth

(Age | Oed 18-59)
Senior Non-Member (60+)
Hŷn Heb Aelodaeth
Student Non-Member
Myfyriwr Heb Aelodaeth
Junior Non-Member
Iau Heb Aelodaeth

(Age | Oed 14-17)
Daily | Dyddiol£5.20£4.50£4.00
Monthly | Misol£30.00£30.00£20.00
MONDAY | LLUN
Class Name | Enw’r DosbarthTime | AmserInfo | Gwybodaeth
Caernarfon Art Classes
Dosbarthiadau Celf Caernarfon
10.00am - 1.00pmContact/Cysylltwch Marirose Pritchard
caernarfonartclass
@gmail.com
Table Tennis
Tenis Bwrdd
10.00am - 11.00amOpen to all
Ar gael i bawb
Pilates
Pilates
11.00am - 12.00pmOpen to all - Booking essential
Ar gael i bawb - Archebu yn hanfodol
Cardio Tone
Tôn Cardio
1.00pm - 2.00pmOpen to all
Ar gael i bawb
Yoga
Ioga
1.00pm - 2.30pmContact Katie 07717 661717
Cysylltwch â Katie 07717 661717
FABBS (over 65's)2.30pm - 3.30pmGP Referral
Cais gan Feddyg Teulu
Tots Football
Pêl-droed Tots
4.15 pm - 5.00 pmAge 4 - 7
4 - 7 oed
Junior Football
Pêl-droed Iau
5.00 pm - 5.45 pmAge 8 - 11
8 - 11 oed
Pilates
Pilates
5.00pm - 6.00pm
Open to all
Ar gael i bawb
30 Minute HITT Class
Dosbarth 30 Munud HITT
6.15pm - 6.45pmOpen to all
Ar gael i bawb
Pyramid6.45pm -7.45pmOpen to all
Ar gael i bawb
Walking Football
Pêl-droed Cerdded
7.00pm - 8.00pmOpen to all
Ar gael i bawb
TUESDAY | MAWRTH
Class Name | Enw’r DosbarthTime | AmserInfo | Gwybodaeth
BOCCIA10.00am - 12.00pmOpen to all
Ar gael i bawb
RVS Lunch Club
Clwb Cinio RVS
11.30 am - 1.00 pmContact Gill Bradley by TEXT ONLY on 07725 975744. Referrals welcome from or on behalf of lonely and socially isolated people.
Cysylltwch â Gill Bradley drwy TESTUN YN UNIG ar 07725 975744. Croesawn atgyfeiriadau gan, neu ar ran pobl unig ac ynysig.
Beaumaris Art Workshop1.30 pm - 3.30 pmOpen to all
Ar gael i bawb
Gymnastics
Gymnasteg
4.00 pm - 4.45 pmAge 5 - 7
5 - 7 oed
Trampoline
Trampolîn
4.00 pm - 4.45 pmAge 8 - 11
8 - 11 oed
Gymnastics
Gymnasteg
4.45 pm - 5.30 pmAge 8 - 11
8 - 11 oed
Trampoline
Trampolîn
4.45 pm - 5.30 pmAge 4 - 7
4 - 7 oed
Pickleball6.00 pm - 8.00 pmOpen to 16+
Ar gael i 16+
WEDNESDAY | MERCHER
Class Name | Enw’r DosbarthTime | AmserInfo | Gwybodaeth
Badminton10.00am - 12.00pmOpen to all
Ar gael i bawb
Patchwork
Cwiltio
10.00am - 12.30pmFor booking contact Adult Learning Wales 01248 353254
I neilltuo lle cysylltwch â Addysg Oedolion Cymru 01248 353254
Balance Circuits
Cylchedau Cydbwysedd
11.00 am - 12.00 pmOpen to all
Ar gael i bawb
Pilates1.00 pm - 2.00 pmOpen to all
Ar gael i bawb
Disabled Group
Grŵp Anabl
1.00 pm - 2.00 pmClosed session
Sesiwn gaeedig
Disabled Trampoline Rebound Therapy
Trampolîn Anabl Therapi Adlam
2.30 pm - 3.30 pmClosed session
Sesiwn gaeedig
Trampoline
Trampolîn
4.00 pm - 5.00 pmAge 12 - 16
12 - 16 oed
Junior Athletics
Athletau Iau
4.00 pm - 4.45 pmAge 4 - 7
4 - 7 oed
Junior Athletics
Athletau Iau
4.45 pm - 5.30 pmAge 8 - 11
8 - 11 oed
30 Minute HITT Class
Dosbarth 30 Munud HITT
6.15 pm - 6.45 pmOpen to all
Ar gael i bawb
Beaumaris Bootcamp
Bwtcamp Biwmares
7.00 pm - 8.00 pmOpen to all
Ar gael i bawb
5 a side Football
Pêl-droed 5 bob ochr
8.00 pm - 9.00 pmOpen to all
Ar gael i bawb
THURSDAY | IAU
Class Name | Enw’r DosbarthTime | AmserInfo | Gwybodaeth
Gentle Yoga
Yoga Hamddenol
10.00am - 11.30amContact Kath 07759 134262
Cysylltwch â Kath 07759 134262
Pickleball10.00am - 12.00amOpen to 16+
Ar gael i 16+
Pilates1.30pm - 2.30pmContact Angie 07740 902125
Cysylltwch â Angie 07740 902125
Table Tennis
Tenis Bwrdd
2.00pm - 3.30pmOpen to all
Ar gael i bawb
MS Pilates
Pilates Lariaidd MS
2.45pm - 3.45pmOpen to MS sufferers. Contact Angie 07740 902125
Ar gael i ddioddefwyr MS. Cysylltwch â Angie 07740 902125
Gymnastics & Trampoline
Gymnasteg a Trampolîn
4.00 pm - 5.30 pmAge 6 - 11
6 - 11 oed
Pilates5.00 pm - 6.00 pmOpen to all
Ar gael i bawb
Step Aerobics
Aerobeg Cam
6.15 pm - 6.45 pmOpen to all
Ar gael i bawb
Dumbell Tone
Tôn Wmbel
6.45 pm - 7.15 pmOpen to all
Ar gael i bawb
Netball
Pêl-rwyd
7.30pm - 8.30pmOpen to all
Ar gael i bawb
FRIDAY | GWENER
Class Name | Enw’r DosbarthTime | AmserInfo | Gwybodaeth
Walking Netball
Pel rhwyd cerdded
9.30am - 10.30pmOpen to all
Ar gael i bawb
Patchwork
Cwiltio
10.00am - 12.00pmFor booking contact Adult Learning Wales 01248 353254
I neilltuo lle cysylltwch â Addysg Oedolion Cymru 01248 353254
Badminton10.30 am - 12.30 pmOpen to all
Ar gael i bawb
NERS Gym
Campfa CACiWYCC
11.00 am - 12.00 pmReferral only
Cyfeiriad yn unig
Circuit Training
Hyfforddiant Cylchol
1.00pm - 2.00pmOpen to all
Ar gael i bawb
Ballroom
Dawns Neuadd
7.00pm - 8.30pmOpen to all
Ar gael i bawb

We offer a variety of health and fitness activities to appeal to all ages:

FABBS: Flexibility, Agility, Balance, Breathing and Strength for poor mobility and poor breathing for the over 60s.

HIIT: 30 minutes High Intensity Interval Training tailored to all levels of fitness.

BOCCIA, Indoor Bowls, Table Tennis and Badminton: a session tailored for those with mobility issues.

Beaumaris Bootcamp: A fun and challenging 1 hour session tailored to all levels of fitness.

Sound Bath: Vibrations can reduce stress and pain, lower your heart rate and relieve anxiety.

Circuit Training: Body conditioning or resistance training, suitable for all.

Back and Core Strength: Focussing on back core and strength.

Fit Mix: Full body-toning class.

Pyramid Training: Circuit class suitable for all.

Balance, Joint and Strength Circuit: A 30 minute exercise class.

Low Impact Aerobics: Suitable for beginners.

Cynigiwn amrywiaeth o weithgareddau iechyd a ffitrwydd i apelio at bob oed:

FABBS: Hyblygrwydd, ystwythder, balans, anadlu a chryfder ar gyfer pobl dros 60 sy’n cael trafferth i symud ac anadlu.

HIIT: 30 munud Hyfforddiant dwys (High Intensity Interval Training) wedi’i deilwrio i bob lefel ffitrwydd.

BOCCIA, Bowlio Dan Do, Tenis Bwrdd a Badminton: wedi’u teilwrio ar gyfer pobl â thrafferthion symud.

Bwtcamp Biwmares: Sesiwn awr o hwyl a her wedi’i deilwrio i bob lefel ffitrwydd.

Bath Sŵn: Gall dirgryniadau leihau poen a thyndra, tawelu curiad y galon a lliniaru gofid.

Ymarfer Cylchol: Tymheru’r corff neu hyfforddiant gwytnwch, sy’n addas i bawb.

Cryfder y Cefn a’r Craidd: Canolbwyntio ar gryfder y cefn a’r cyhyrau craidd.

Dosbarth ‘Fit Mix’: Dosbarth i thonio’r corff.

Hyfforddiant Pyramid: Dosbarth hyfforddi cylchol addas i bawb.

Dosbarth Cylchol Cydbwysedd, Cyd & Chryfder: Dosbarth ymarfer 30 munud.

Aerobeg Effaith Isel: Addas i ddechreuwyr.

Rehabilitation Classes | Dosbarthiadau Adfer
WEDNESDAY | MERCHER
Class Name | Enw’r DosbarthTime | AmserInfo | Gwybodaeth
NERS Gym
NERS y Gampfa
11.00am -12.00pmGP Referral
Cais gan Feddyg Teulu
THURSDAY | IAU
Class Name | Enw’r DosbarthTime | AmserInfo | Gwybodaeth
Falls Prevention
Atal cwympo
1.00pm - 2.30pmNHS Referral
Cais GIG
FRIDAY | GWENER
Class Name | Enw’r DosbarthTime | AmserInfo | Gwybodaeth
NERS Gym
NERS y Gampfa
11.00am - 12.00pmGP Referral
Cais gan Feddyg Teulu
MONDAY | LLUN
Class Name | Enw’r DosbarthTime | AmserInfo | Gwybodaeth
Tots Football
Pêl-droed Tots
4.15pm - 5.00pm4-7 years
4-7 oed
Junior Football
Pêl-droed Iau
5.00pm - 5.45pm8-11 years
8-11 oed
TUESDAY | MAWRTH
Class Name | Enw’r DosbarthTime | AmserInfo | Gwybodaeth
Gymnastics & Trampoline
Gymnasteg a Trampolîn
4.00pm - 4.45pm5-7 Years
5-7 Oed
Gymnastics & Trampoline
Gymnasteg a Trampolîn
5.00pm - 5.45pm8-11 Years
8-11 Oed
WEDNESDAY | MERCHER
Class Name | Enw’r DosbarthTime | AmserInfo | Gwybodaeth
Trampoline
Trampolîn
4.00pm - 5.00pm12-16 years
12-16 oed
Junior Athletics
Athletau Iau
4.00pm - 4.45pm4-7 years
4-7 oed
Junior Athletics
Athletau Iau
4.45pm - 5.30pm6-11 years
6-11 oed
THURSDAY | IAU
Class Name | Enw’r DosbarthTime | AmserInfo | Gwybodaeth
Trampolining & Gymnastics
Sboncio trampolîn a gymnasteg
4.00pm - 5.30pm6-11 years
6-11 oed
SATURDAY | SADWRN
 Time | AmserInfo | Gwybodaeth
Roller Disco
Disgo Rholer
10.00am - 11.30am£3 members/£4 non-members
£3 aelodau/£4 heb aelodaeth

CHILDREN’S PARTIES

Venue can be booked for kid’s parties on Saturdays with three time slots available:
12pm – 1.30pm
2pm – 3.30pm
4pm – 5.30pm

Choose from bouncy castle and ball pond; bouncy castle and obstacle course or a roller disco party.  Face painting an optional extra.  Prices are from £90 for up to 25 children.
Call for more details and bookings.

SCHOOL HOLIDAYS

Sports clubs and activities for children (5+) are held in school holidays – half term, Easter and summer holidays.  Details can be found nearer holiday times on our News Blog.

PARTÏON PLANT

Gellir neilltuo’r Ganolfan ar gyfer parti plant ar ddyddiau Sadwrn ar 3 amser gwahanol:
12yp – 1.30yp
2yp – 3.30yp
4yp – 5.30yp

Gallwch ddewis y castell neidio a’r pwll peli, castell neidio a chwrs rhwystrau, neu barti disgo rholer.  Am bris ychwanegol, gellir dewis paentio wynebau.  Mae’r prisiau’n cychwyn o £90 ar gyfer 25 o blant neu lai.
Ffoniwch i drafod manylion neu neilltuo lle.

GWYLIAU YSGOL

Cynhelir clybiau chwaraeon neu weithgareddau plant (5+) yn ystod gwyliau’r ysgol – hanner tymor, Y Pasg, a gwyliau’r haf.  Bydd manylion ar y wefan yn nes at y dyddiad neu ar ein blog newyddion.

You are surrounded by outstanding scenery and historical sights here in Beaumaris, Anglesey. The Canolfan is the starting point of one of the designated cycle routes on the Island, ideal to enjoy the open air and get around by pedal power.

We also have electric bikes, and access to a range of adaptive bikes in partnership with Antur Waunfawr.

Each bike from our hire fleet comes complete with an emergency kit, lock, map and helmet and there’s a wide choice of sizes available to suit all the family.

ADULTS only £15 for the day
or £10 for 4 hours

KIDS only £10 for the day
or £5 for 4 hours

PLEASE NOTE
In order to hire with us, you will need to present us with means of identification (e.g. driving licence, passport) which we will ask you to leave with us for the duration of your ride, along with credit card details or car keys.

Yn ardal Biwmares, mae gennych olygfeydd gwych a mannau hanesyddol o’ch cwmpas ymhobman. Mae un o’r llwybrau beicio swyddogol ar yr Ynys yn cychwyn o’r Ganolfan, sy’n ddelfrydol ar gyfer mynd allan i fwynhau’r awyr iach a dod i adnabod yr ardal drwy bedlo yma a thraw.

Mae gennym hefyd feiciau trydan, a gallwn hefyd gael benthyg amrywiaeth o feiciau wedi’u haddasu drwy ein partneriaeth gydag Antur Waunfawr.

Mae pob beic sy’n cael ei fenthyg yn cynnwys offer argyfwng, clo, map a helmed, ac mae yma ddewis da o feintiau sy’n addas ar gyfer y teulu cyfan.

OEDOLION dim ond £15 y dydd
neu £10 am 4 awr

PLANT dim ond £10 y dydd
neu £5 am 4 awr

NODWCH
Er mwyn gallu benthyg beic oddi wrthym, bydd raid ichi gael rhyw ddull o brofi pwy ydych chi (e.e. trwydded yrru, pasbort) a byddwn yn gofyn ichi ei adael yn ein meddiant yn ystod eich trip, ynghyd â cherdyn credyd neu allweddi eich car.

JANUARY | IONAWR
Event NameEnw’r digwyddiadDate | DyddiadTime | Amser
Film Night: The FavouriteNoson Ffilm: The FavouriteThursday 6th
Iau 6fed
Starts | Cychwyn
7.30pm
Beaumaris Gong Bath:
Relaxation & meditation through sound.
Beaumaris Gong Bath:
Ymlacio a myfyrdod trwy sain.
Wednesday 8th
Mercher 28fed
7.00pm
Antiques Fair:
Our regular antiques and collectables fair.
Ffair Hen Bethau:
Un o'n ffeiriau hen bethau rheolaidd.
Sunday 19th
Sul 19fed
9.00am
FEBRUARY | CHWEFROR
Event NameEnw’r digwyddiadDate | DyddiadTime | Amser
Table Top Sale
Come along and grab yourself a bargain.
Sel Pen Bwrdd
Dewch draw i fachu bargen.
Sunday 2nd
Sul 2il
9.00am
Beaumaris Gong Bath:
Relaxation & meditation through sound.
Beaumaris Gong Bath:
Ymlacio a myfyrdod trwy sain.
Wednesday 5th
Mercher 5fed
7.00pm
Film Night: YesterdayNoson Ffilm: YesterdayThursday 6th
Iau 6fed
Starts | Cychwyn
7.30pm
Antiques Fair:
Our regular antiques and collectables fair.
Ffair Hen Bethau:
Un o'n ffeiriau hen bethau rheolaidd.
Sunday 16th
Sul 16eg
10.00am
MARCH | MAWRTH
Event NameEnw’r digwyddiadDate | DyddiadTime | Amser
Table Top Sale
Come along and grab yourself a bargain.
Sel Pen Bwrdd
Dewch draw i fachu bargen..
Sunday 1st
Sul 1af
9.00am
Beaumaris Gong Bath:
Relaxation & meditation through sound.
Beaumaris Gong Bath:
Ymlacio a myfyrdod trwy sain.
Wednesday 4th
Mercher 4ydd
7.00pm
Film Night:Green BookNoson Ffilm: Green BookThursday 5th
Iau 5fed
Starts | Cychwyn
7.30pm
Antiques Fair:
Our regular antiques and collectables fair.
Ffair Hen Bethau:
Un o'n ffeiriau hen bethau rheolaidd.
Sunday 15th
Sul 15eg
10.00am
Adventures Sew Far:
A talk by Nia Thomas .
Y Gwyllt a'r Cwilt:
Sgwrs gan Nia Thomas.
Saturday 28th
Sadwrn 28eg
7.30pm
Wedding Fayre:
Ffair Briodas:
Sunday 29th
Sul 29eg
11.00am - 4.00pm
APRIL | EBRILL
Event NameEnw’r digwyddiadDate | DyddiadTime | Amser
Beaumaris Gong Bath:
Relaxation & meditation through sound.
Beaumaris Gong Bath:
Ymlacio a myfyrdod trwy sain.
Wednesday 1st
Mercher 1af
7.00pm
Film Night:
Judy.
Noson Ffilm:
Judy.
Thursday 2nd
Iau 2il
Starts/Cychwyn
7.30pm
Concert for Elaine
Cyngerdd ar gyfer Elaine:
Saturday 4th
Sadwrn 4ed
7.00pm - 10:30pm
Table Top Sale
Come along and grab yourself a bargain.
Sel Pen Bwrdd
Dewch draw i fachu bargen.
Sunday 5th
Sul 5fed
9.00am
Antiques Fair:
Our regular antiques and collectables fair.
Ffair Hen Bethau:
Un o'n ffeiriau hen bethau rheolaidd.
Sunday 19th
Sul 19eg
10.00am
Beaumaris Youth Band:
Seindorf Beaumaris Band Ieuenctid:
Sunday 19th
Sul 19eg
3.00 pm - 6.00 pm
MAY | MAI
Event NameEnw’r digwyddiadDate | DyddiadTime | Amser
Table Top Sale
Come along and grab yourself a bargain.
Sel Pen Bwrdd
Dewch draw i fachu bargen.
Sunday 3rd
Sul 3ydd
9.00am
Beaumaris Gong Bath:
Relaxation & meditation through sound.
Beaumaris Gong Bath:
Ymlacio a myfyrdod trwy sain.
Wednesday 6th
Mercher 6ed
7.00pm
Film Night: Film TBCNoson Ffilm: Film TBCThursday 7th
Iau 7eg
Starts | Cychwyn
7.30pm
Antiques Fair:
Our regular antiques and collectables fair.
Ffair Hen Bethau:
Un o'n ffeiriau hen bethau rheolaidd.
Sunday 17th
Sul 17eg
10.00am
Beaumaris FestivalGwyl BeaumarisTBC
TBC
JUNE | MEHEFIN
Event NameEnw’r digwyddiadDate | DyddiadTime | Amser
Beaumaris Gong Bath:
Relaxation & meditation through sound.
Beaumaris Gong Bath:
Ymlacio a myfyrdod trwy sain.
Wednesday 3rd
Mercher 3ydd
7.00pm
Film Night: Film TBCNoson Ffilm: Film TBCThursday 4th
Iau 4ed
Starts | Cychwyn
7.30pm
The Amazing Blues Brothers:The Amazing Blues Brothers:Friday 5th
Gwener 5ed
Doors/Drysau
7.45pm
Table Top Sale
Come along and grab yourself a bargain.
Sel Pen Bwrdd
Dewch draw i fachu bargen.
Sunday 7th
Sul 7ed
9.00am
Anglesey Comic ConComic Con Ynys MonTBC
TBC
Antiques Fair:
Our regular antiques and collectables fair.
Ffair Hen Bethau:
Un o'n ffeiriau hen bethau rheolaidd.
Sunday 21st
Sul 21af
10.00am
JULY | GORFFENNAF
Event NameEnw’r digwyddiadDate | DyddiadTime | Amser
Beaumaris Gong Bath:
Relaxation & meditation through sound.
Beaumaris Gong Bath:
Ymlacio a myfyrdod trwy sain.
Wednesday 1st
Mercher 1af
7.30pm
Film Night: Film TBCNoson Ffilm: Film TBCThursday 2nd
Iau 2il
Starts | Cychwyn
7.30pm
Table Top Sale
Come along and grab yourself a bargain.
Sel Pen Bwrdd
Dewch draw i fachu bargen.
Sunday 5th
Sul 5fed
9.00am
Beaumaris Band:
Summer Concert.
Seindorf Beaumaris:
Cyngerdd Haf.
Saturday 11th
Sadwrn 11eg
7.30pm
Antiques Fair:
Our regular antiques and collectables fair.
Ffair Hen Bethau:
Un o'n ffeiriau hen bethau rheolaidd.
Sunday 19th
Sul 19eg
10.00am
Seiriol Community Bicycle Fun Ride:
Cymuned Seriol Hwyldaith Beic:
TBC
TBC
9:00 -10:00am Registration/Cofrestru
National Youth Band of Wales
Band Pres Cenediaethol ieuenctid CymruTBC
TBC
AUGUST | AWST
Event NameEnw’r digwyddiadDate | DyddiadTime | Amser
Table Top Sale
Come along and grab yourself a bargain.
Sel Pen Bwrdd
Dewch draw i fachu bargen.
Sunday 2nd
Sul 2il
9.00am
Film Night: Film TBCNoson Ffilm: Film TBCThursday 6th
Iau 6ed
Starts | Cychwyn
7.30pm
The Hornettes:The Hornettes:Friday 7th
Gwener 7ed
Doors/Drysau
7.45pm
Antiques Fair:
Our regular antiques and collectables fair.
Ffair Hen Bethau:
Un o'n ffeiriau hen bethau rheolaidd.
Sunday 16th
Sul 16eg
10.00am
SEPTEMBER | MEDI
Event NameEnw’r digwyddiadDate | DyddiadTime | Amser
Beaumaris Gong Bath:
Relaxation & meditation through sound.
Beaumaris Gong Bath:
Ymlacio a myfyrdod trwy sain.
Wednesday 2nd
Mercher 2il
7.00pm
Film Night: Film TBCNoson Ffilm: Film TBCThursday 3rd
Iau 3ydd
Starts | Cychwyn
7.30pm
Beaumaris Food Festival:Gŵyl Fwyd Biwmares:Saturday 5th - Sunday 6th
Sadwrn 5ed - Sul 6ed
Midland Tapas Coast2Castle Run Fest:Gwyl Redeg Coast2Castle:Sunday 13th
Sul 13eg
7.00 am Registration / Cofestru / TDL Events Website / Gwefan
Antiques Fair:
Our regular antiques and collectables fair.
Ffair Hen Bethau:
Un o'n ffeiriau hen bethau rheolaidd.
Sunday 20th
Sul 20fed
10.00am
Beaumaris Gong Bath:
Relaxation & meditation through sound.
Beaumaris Gong Bath:
Ymlacio a myfyrdod trwy sain.
Wednesday 30th
Mercher 30ain
7.00pm
OCTOBER | HYDREF
Event NameEnw’r digwyddiadDate | DyddiadTime | Amser
Film Night: Film TBCNoson Ffilm: Film TBCThursday 1st
Iau 1af
Starts | Cychwyn
7.30pm
Table Top Sale
Come along and grab yourself a bargain.
Sel Pen Bwrdd
Dewch draw i fachu bargen.
Sunday 4th
Sul 4ed
9.00am
Antiques Fair:
Our regular antiques and collectables fair.
Ffair Hen Bethau:
Un o'n ffeiriau hen bethau rheolaidd.
Sunday 18th
Sul 18fed
10.00am
NOVEMBER | TACHWEDD
Event NameEnw’r digwyddiadDate | DyddiadTime | Amser
Table Top Sale
Come along and grab yourself a bargain.
Sel Pen Bwrdd
Dewch draw i fachu bargen.
Sunday 1st
Sul 1af
9.00am
Beaumaris Gong Bath:
Relaxation & meditation through sound.
Beaumaris Gong Bath:
Ymlacio a myfyrdod trwy sain.
Wednesday 4th
Mercher 4ydd
7.00pm
Film Night: TBC
Noson Ffilm: TBC
Thursday 5th
Iau 5fed
Starts | Cychwyn
7.30pm
Antiques Fair:
Our regular antiques and collectables fair.
Ffair Hen Bethau:
Un o'n ffeiriau hen bethau rheolaidd.
Sunday 15th
Sul 15eg
10.00am
Beaumaris Victorian Christmas :
Nadolig Buddugol Beaumaris:
Saturday & Sunday 28/29
Sadwrn a Sul 28/29
11.00am - 5.00pm
DECEMBER | RHAGFYR
Event NameEnw’r digwyddiadDate | DyddiadTime | Amser
Beaumaris Gong Bath:
Relaxation & meditation through sound.
Beaumaris Gong Bath:
Ymlacio a myfyrdod trwy sain.
Wednesday 2nd
Mercher 2il
7.00pm
Film Night: TBCNoson Ffilm: TBC Thursday 3rd
Iau 3ydd
Starts | Cychwyn
7.30pm
Beaumaris Band: Christmas ConcertSeindorf Beaumaris: Cyngerdd NadoligFriday & Saturday 4th & 5th
Wener a Sadwrn 4ed a 5ed
7.30pm
Table Top Sale
Come along and grab yourself a bargain.
Sel Pen Bwrdd
Dewch draw i fachu bargen.
Sunday 6th
Sul 6fed
9.00am
Antiques Fair:
Our regular antiques and collectables fair.
Ffair Hen Bethau:
Un o'n ffeiriau hen bethau rheolaidd.
Sunday 20th
Sul 20fed
10.00am
Back To Top