skip to Main Content
What's On
Beth Sy'n Digwydd
GYM TIMES | AMSEROEDD AGOR Y GAMPFA
DayTimes
Monday10:00 - 21.00
Tuesday10:00 - 21.00
Wednesday10:00 - 21.00
Thursday10:00 - 21.00
Friday10.00 - 15.30
Saturday10.00 - 17.30
SundayCLOSED
GYM CHARGES | FFIOEDD Y GAMPFA
 Member
Aelod

(Age | Oed 18-59)
Senior Member (60+)
Aelod Hŷn
Student Member
Myfyriwr Sy'n Aelod
Junior Member
Aelod Iau

(Age | Oed 14-17)
Daily | Dyddiol£4.50£4.00£3.00
Weekly | Wythnosol£8.00£7.00£5.00
Monthly | Misol£25.00£25.00£15.00
 Non-Member
Heb Aelodaeth

(Age | Oed 18-59)
Senior Non-Member (60+)
Hŷn Heb Aelodaeth
Student Non-Member
Myfyriwr Heb Aelodaeth
Junior Non-Member
Iau Heb Aelodaeth

(Age | Oed 14-17)
Daily | Dyddiol£5.20£4.50£4.00
Weekly | Wythnosol£9.50£8.00£6.00
Monthly | Misol£30.00£30.00£20.00
MONDAY | LLUN
Class Name | Enw’r DosbarthTime | AmserInfo | Gwybodaeth
Caernarfon Art Classes
Dosbarthiadau Celf Caernarfon
10.00am - 1.00pmContact Marirose Pritchard caernarfonartclass@gmail.com
Cysylltwch â Marirose Pritchard caernarfonartclass@gmail.com
Back & Core
Cefn a’r Chraidd
1.00pm - 2.00pmOpen to all
Ar gael i bawb
Soulshine Yoga1.00pm - 2.30pmContact Katie 07717 661717
Cysylltwch â Katie 07717 661717
FABBS2.30pm - 3.30pmOpen to all
Ar gael i bawb
Pilates with Sam
Pilates gyda Sam
5.00pm - 6.00pm
Open to all
Ar gael i bawb
30 Minute HITT Class
Dosbarth 30 Munud HITT
6.15pm - 6.45pmOpen to all
Ar gael i bawb
Beaumaris Bootcamp
Bwtcamp Biwmares
7.00pm - 8.00pmOpen to all
Ar gael i bawb
TUESDAY | MAWRTH
Class Name | Enw’r DosbarthTime | AmserInfo | Gwybodaeth
BOCCIA10.00am - 12.00pmOpen to all
Ar gael i bawb
Walking Football
Pêl-droed Cerdded
7.30pm - 8.30pmOpen to all
Ar gael i bawb
WEDNESDAY | MERCHER
Class Name | Enw’r DosbarthTime | AmserInfo | Gwybodaeth
Badminton10.00am - 12.00pmOpen to all
Ar gael i bawb
Patchwork
Cwiltio
10.00am - 12.30pmFor booking contact Coleg Harlech 01248 353254
I neilltuo lle cysylltwch â Choleg Harlech 01248 353254
Low Impact Aerobics
Aerobeg Effaith Isel
3.00pm - 3.30pmOpen to all
Ar gael i bawb
Balance, Joint & Strength Circuit
Dosbarth Cylchol Cydbwysedd, Cyd & Chryfder
3.30pm - 4.00pmOpen to all
Ar gael i bawb
Sound Bath
Bath Sŵn
7.00pm - 8.30pmContact Steph 07534 118899
Cysylltwch â Steph 07534 118899
THURSDAY | IAU
Class Name | Enw’r DosbarthTime | AmserInfo | Gwybodaeth
Gentle Yoga
Yoga Hamddenol
10.00am - 11.30amContact Kath 07759 134262
Cysylltwch â Kath 07759 134262
Pilates1.30pm - 2.30pmContact Angie 07740 902125
Cysylltwch â Angie 07740 902125
Table Tennis
Tenis Bwrdd
2.30pm - 3.30pmOpen to all
Ar gael i bawb
MS Pilates2.45pm - 3.45pmOpen to MS sufferers. Contact Angie 07740 902125
Ar gael i ddioddefwyr MS. Cysylltwch â Angie 07740 902125
Fit Mix
Dosbarth 'Fit Mix'
6.00pm - 7.00pmOpen to all
Ar gael i bawb
Pyramid Training
Hyfforddiant Pyramid
7.00pm - 8.00pmOpen to all
Ar gael i bawb
Mindful Movement/Yoga Class7.30pm - 9.00pmContact Sue 01248 450424
Cysylltwch â Sue 01248 450424
FRIDAY | GWENER
Class Name | Enw’r DosbarthTime | AmserInfo | Gwybodaeth
Slimming World10.00am - 12.00pmContact Maggie 07716 880477
Cysylltwch â Maggie 07716 880477
Patchwork
Cwiltio
10.30am - 12.00pmFor booking contact Coleg Harlech 01248 353254
I neilltuo lle cysylltwch â Choleg Harlech 01248 353254
Patchwork
Cwiltio
12.30pm - 3.30pmFor booking contact Coleg Harlech 01248 353254
I neilltuo lle cysylltwch â Choleg Harlech 01248 353254
Circuit Training
Hyfforddiant Cylchol
1.00pm - 2.00pmOpen to all
Ar gael i bawb

We offer a variety of health and fitness activities to appeal to all ages:

FABBS: Flexibility, Agility, Balance, Breathing and Strength for poor mobility and poor breathing for the over 60s.

HIIT: 30 minutes High Intensity Interval Training tailored to all levels of fitness.

BOCCIA, Indoor Bowls, Table Tennis and Badminton: a session tailored for those with mobility issues.

Beaumaris Bootcamp: A fun and challenging 1 hour session tailored to all levels of fitness.

Sound Bath: Vibrations can reduce stress and pain, lower your heart rate and relieve anxiety.

Circuit Training: Body conditioning or resistance training, suitable for all.

Back and Core Strength: Focussing on back core and strength.

Fit Mix: Full body-toning class.

Pyramid Training: Circuit class suitable for all.

Balance, Joint and Strength Circuit: A 30 minute exercise class.

Low Impact Aerobics: Suitable for beginners.

Cynigiwn amrywiaeth o weithgareddau iechyd a ffitrwydd i apelio at bob oed:

FABBS: Hyblygrwydd, ystwythder, balans, anadlu a chryfder ar gyfer pobl dros 60 sy’n cael trafferth i symud ac anadlu.

HIIT: 30 munud Hyfforddiant dwys (High Intensity Interval Training) wedi’i deilwrio i bob lefel ffitrwydd.

BOCCIA, Bowlio Dan Do, Tenis Bwrdd a Badminton: wedi’u teilwrio ar gyfer pobl â thrafferthion symud.

Bwtcamp Biwmares: Sesiwn awr o hwyl a her wedi’i deilwrio i bob lefel ffitrwydd.

Bath Sŵn: Gall dirgryniadau leihau poen a thyndra, tawelu curiad y galon a lliniaru gofid.

Ymarfer Cylchol: Tymheru’r corff neu hyfforddiant gwytnwch, sy’n addas i bawb.

Cryfder y Cefn a’r Craidd: Canolbwyntio ar gryfder y cefn a’r cyhyrau craidd.

Dosbarth ‘Fit Mix’: Dosbarth i thonio’r corff.

Hyfforddiant Pyramid: Dosbarth hyfforddi cylchol addas i bawb.

Dosbarth Cylchol Cydbwysedd, Cyd & Chryfder: Dosbarth ymarfer 30 munud.

Aerobeg Effaith Isel: Addas i ddechreuwyr.

Rehabilitation Classes | Dosbarthiadau Adfer
MONDAY | LLUN
Class Name | Enw’r DosbarthTime | AmserInfo | Gwybodaeth
NERS Pilates11.00am - 12.00pmGP Referral
Cais gan Feddyg Teulu
WEDNESDAY | MERCHER
Class Name | Enw’r DosbarthTime | AmserInfo | Gwybodaeth
NERS Gym
NERS y Gampfa
11.00am -12.00pmGP Referral
Cais gan Feddyg Teulu
NERS Pilates1.00pm - 2.00pmGP Referral
Cais gan Feddyg Teulu
THURSDAY | IAU
Class Name | Enw’r DosbarthTime | AmserInfo | Gwybodaeth
Falls Prevention
Atal cwympo
1.00pm - 2.30pmNHS Referral
Cais GIG
FRIDAY | GWENER
Class Name | Enw’r DosbarthTime | AmserInfo | Gwybodaeth
NERS Gym
NERS y Gampfa
11.00am - 12.00pmGP Referral
Cais gan Feddyg Teulu
MONDAY | LLUN
Class Name | Enw’r DosbarthTime | AmserInfo | Gwybodaeth
Trampolining
Sboncio trampolîn
4.00pm - 5.00pm4+ Years
4+ oed
TUESDAY | MAWRTH
Class Name | Enw’r DosbarthTime | AmserInfo | Gwybodaeth
Trampolining
Sboncio trampolîn
4.00pm - 5.00pm4+ Years
4+ Oed
Trampolining
Sboncio trampolîn
5.00pm - 6.00pm4+ Years
4+ Oed
Gymnastics Course
Cwrs Gymnasteg
5.30pm - 6.15pm5-7 Years
5-7 Oed
Trampolining
Sboncio trampolîn
6.00pm - 7.00pm4+ Years
4+ Oed
Gymnastics Course
Cwrs Gymnasteg
6.15pm - 7.00pm8+ Years
8+ Oed
THURSDAY | IAU
Class Name | Enw’r DosbarthTime | AmserInfo | Gwybodaeth
Trampolining & Gymnastics
Sboncio trampolîn a gymnasteg
4.00pm - 5.30pm5+ Years
5+ oed
SATURDAY | SADWRN
 Time | AmserInfo | Gwybodaeth
Roller Disco
Disgo Rholer
10.00am - 11.30am£3 members/£4 non-members
£3 aelodau/£4 heb aelodaeth

CHILDREN’S PARTIES

Venue can be booked for kid’s parties on Saturdays with three time slots available:
12pm – 1.30pm
2pm – 3.30pm
4pm – 5.30pm

Choose from bouncy castle and ball pond; bouncy castle and obstacle course or a roller disco party.  Face painting an optional extra.  Prices are from £90 for up to 25 children.
Call for more details and bookings.

SCHOOL HOLIDAYS

Sports clubs and activities for children (5+) are held in school holidays – half term, Easter and summer holidays.  Details can be found nearer holiday times on our News Blog.

PARTÏON PLANT

Gellir neilltuo’r Ganolfan ar gyfer parti plant ar ddyddiau Sadwrn ar 3 amser gwahanol:
12yp – 1.30yp
2yp – 3.30yp
4yp – 5.30yp

Gallwch ddewis y castell neidio a’r pwll peli, castell neidio a chwrs rhwystrau, neu barti disgo rholer.  Am bris ychwanegol, gellir dewis paentio wynebau.  Mae’r prisiau’n cychwyn o £90 ar gyfer 25 o blant neu lai.
Ffoniwch i drafod manylion neu neilltuo lle.

GWYLIAU YSGOL

Cynhelir clybiau chwaraeon neu weithgareddau plant (5+) yn ystod gwyliau’r ysgol – hanner tymor, Y Pasg, a gwyliau’r haf.  Bydd manylion ar y wefan yn nes at y dyddiad neu ar ein blog newyddion.

You are surrounded by outstanding scenery and historical sights here in Beaumaris, Anglesey. The Canolfan is the starting point of one of the designated cycle routes on the Island, ideal to enjoy the open air and get around by pedal power.

We also have electric bikes, and access to a range of adaptive bikes in partnership with Antur Waunfawr.

Each bike from our hire fleet comes complete with an emergency kit, lock, map and helmet and there’s a wide choice of sizes available to suit all the family.

ADULTS only £15 for the day
or £10 for 4 hours

KIDS only £10 for the day
or £5 for 4 hours

PLEASE NOTE
In order to hire with us, you will need to present us with means of identification (e.g. driving licence, passport) which we will ask you to leave with us for the duration of your ride, along with credit card details or car keys.

Yn ardal Biwmares, mae gennych olygfeydd gwych a mannau hanesyddol o’ch cwmpas ymhobman. Mae un o’r llwybrau beicio swyddogol ar yr Ynys yn cychwyn o’r Ganolfan, sy’n ddelfrydol ar gyfer mynd allan i fwynhau’r awyr iach a dod i adnabod yr ardal drwy bedlo yma a thraw.

Mae gennym hefyd feiciau trydan, a gallwn hefyd gael benthyg amrywiaeth o feiciau wedi’u haddasu drwy ein partneriaeth gydag Antur Waunfawr.

Mae pob beic sy’n cael ei fenthyg yn cynnwys offer argyfwng, clo, map a helmed, ac mae yma ddewis da o feintiau sy’n addas ar gyfer y teulu cyfan.

OEDOLION dim ond £15 y dydd
neu £10 am 4 awr

PLANT dim ond £10 y dydd
neu £5 am 4 awr

NODWCH
Er mwyn gallu benthyg beic oddi wrthym, bydd raid ichi gael rhyw ddull o brofi pwy ydych chi (e.e. trwydded yrru, pasbort) a byddwn yn gofyn ichi ei adael yn ein meddiant yn ystod eich trip, ynghyd â cherdyn credyd neu allweddi eich car.

DECEMBER | RHAGFYR
Event NameEnw’r digwyddiadDate | DyddiadTime | Amser
ABBA Tribute Band
Celebrate Christmas with Waterloo Live
Band Teyrnged ABBA
Dathlwch y Nadolig gyda 'Waterloo Live'
Saturday 15th
Sadwrn 15fed
Starts | Cychwyn
7.45pm
Antiques Fair:
Our regular antiques and collectables fair.
Ffair Hen Bethau:
Un o'n ffeiriau hen bethau rheolaidd.
Sunday 16th
Sul 16eg
10.00am
Môn Christmas Concert
For further details please contact 88 Hospitality Events via facebook
Cyngerdd Nadolig Môn
Am ragor o fanylion, cysylltwch â 88 Hospitality Events trwy facebook
Friday 21st - Saturday 22nd
Gwener 21ain - Sadwrn 22ain
Starts | Cychwyn
6.00pm
JANUARY | IONAWR
Event NameEnw’r digwyddiadDate | DyddiadTime | Amser
Film Night: Guernsey Literary-Potato Pie SocietyNoson Ffilm: Guernsey Literary-Potato Pie SocietyThursday 10th
Iau 10fed
Starts | Cychwyn
7.30pm
Plastic the perfect protector or persistent pollutant Evening Lecture
Plastig:yr amddiffynnydd perffaith neu'r llygrydd parhaus
Darlith Gyda'r Nos
Wednesday 16th
Mercher 16eg
7.00pm
Antiques Fair:
Our regular antiques and collectables fair.
Ffair Hen Bethau:
Un o'n ffeiriau hen bethau rheolaidd.
Sunday 20th
Sul 20fed
10.00am
Beaumaris Gong Bath:
Relaxation & meditation through sound.
Beaumaris Gong Bath:
Ymlacio a myfyrdod trwy sain.
Wednesday 23rd
Mercher 23ain
7.00pm
FEBRUARY | CHWEFROR
Event NameEnw’r digwyddiadDate | DyddiadTime | Amser
Table Top Sale
Come along and grab yourself a bargain.
Sel Pen Bwrdd
Dewch draw i fachu bargen.
Sunday 3rd
Sul 3ydd
9.00am
Film Night: The SenatorNoson Ffilm: The SenatorThursday 7th
Iau 7fed
Starts | Cychwyn
7.30pm
An Evening of Clairvoyance:
Noson o Clairvoyance:
Friday 15th
Gwener 15fed
7.00pm/yh
Antiques Fair:
Our regular antiques and collectables fair.
Ffair Hen Bethau:
Un o'n ffeiriau hen bethau rheolaidd.
Sunday 17th
Sul 17eg
10.00am
Beaumaris Gong Bath:
Relaxation & meditation through sound.
Beaumaris Gong Bath:
Ymlacio a myfyrdod trwy sain.
Wednesday 20th
Mercher 20fed
7.00pm
MARCH | MAWRTH
Event NameEnw’r digwyddiadDate | DyddiadTime | Amser
Table Top Sale
Come along and grab yourself a bargain.
Sel Pen Bwrdd
Dewch draw i fachu bargen.
Sunday 3rd
Sul 3ydd
9.00am
Film Night: I, TonyaNoson Ffilm: I, TonyaThursday 7th
Iau 7fed
Starts | Cychwyn
7.30pm
Beaumaris Gong Bath:
Relaxation & meditation through sound.
Beaumaris Gong Bath:
Ymlacio a myfyrdod trwy sain.
Wednesday 13th
Mercher 13eg
7.00pm
Antiques Fair:
Our regular antiques and collectables fair.
Ffair Hen Bethau:
Un o'n ffeiriau hen bethau rheolaidd.
Sunday 17th
Sul 17eg
10.00am
APRIL | EBRILL
Event NameEnw’r digwyddiadDate | DyddiadTime | Amser
Film Night: The WifeNoson Ffilm: The WifeThursday 4th
Iau 4ydd
Starts | Cychwyn
7.30pm
Table Top Sale
Come along and grab yourself a bargain.
Sel Pen Bwrdd
Dewch draw i fachu bargen.
Sunday 7th
Sul 7fed
9.00am
Beaumaris Gong Bath:
Relaxation & meditation through sound.
Beaumaris Gong Bath:
Ymlacio a myfyrdod trwy sain.
Wednesday 10th
Mercher 10fed
7.00pm
Antiques Fair:
Our regular antiques and collectables fair.
Ffair Hen Bethau:
Un o'n ffeiriau hen bethau rheolaidd.
Sunday 21st
Sul 21ain
10.00am
MAY | MAI
Event NameEnw’r digwyddiadDate | DyddiadTime | Amser
Film Night: Film TBCNoson Ffilm: Film TBCThursday 2nd
Iau 2il
Starts | Cychwyn
7.30pm
Table Top Sale
Come along and grab yourself a bargain.
Sel Pen Bwrdd
Dewch draw i fachu bargen.
Sunday 5th
Sul 5ed
9.00am
Antiques Fair:
Our regular antiques and collectables fair.
Ffair Hen Bethau:
Un o'n ffeiriau hen bethau rheolaidd.
Sunday 19th
Sul 19eg
10.00am
Beaumaris FestivalGwyl BeaumarisTuesday 21st - Monday 27th
Mawrth 21ain - Llun 27ain
Beaumaris Gong Bath:
Relaxation & meditation through sound.
Beaumaris Gong Bath:
Ymlacio a myfyrdod trwy sain.
Wednesday 29th
Mercher 29ain
7.00pm
JUNE | MEHEFIN
Event NameEnw’r digwyddiadDate | DyddiadTime | Amser
Table Top Sale
Come along and grab yourself a bargain.
Sel Pen Bwrdd
Dewch draw i fachu bargen.
Sunday 2nd
Sul 2il
9.00am
Film Night: Film TBCNoson Ffilm: Film TBCThursday 6th
Iau 6ed
Starts | Cychwyn
7.30pm
Anglesey Comic ConComic Con Ynys MonSaturday 15th
Sadwrn 15fed
Starts | Cychwyn
10.00am
Antiques Fair:
Our regular antiques and collectables fair.
Ffair Hen Bethau:
Un o'n ffeiriau hen bethau rheolaidd.
Sunday 16th
Sul 16eg
10.00am
Beaumaris Gong Bath:
Relaxation & meditation through sound.
Beaumaris Gong Bath:
Ymlacio a myfyrdod trwy sain.
Wednesday 19th
Mercher 19eg
7.00pm
JULY | GORFFENNAF
Event NameEnw’r digwyddiadDate | DyddiadTime | Amser
Film Night: Film TBCNoson Ffilm: Film TBCThursday 4th
Iau 4ydd
Starts | Cychwyn
7.30pm
Table Top Sale
Come along and grab yourself a bargain.
Sel Pen Bwrdd
Dewch draw i fachu bargen.
Sunday 7th
Sul 7fed
9.00am
Beaumaris Gong Bath:
Relaxation & meditation through sound.
Beaumaris Gong Bath:
Ymlacio a myfyrdod trwy sain.
Wednesday 17th
Mercher 17eg
7.00pm
Antiques Fair:
Our regular antiques and collectables fair.
Ffair Hen Bethau:
Un o'n ffeiriau hen bethau rheolaidd.
Sunday 21st
Sul 21ain
10.00am
AUGUST | AWST
Event NameEnw’r digwyddiadDate | DyddiadTime | Amser
Film Night: Film TBCNoson Ffilm: Film TBCThursday 1st
Iau 1af
Starts | Cychwyn
7.30pm
Table Top Sale
Come along and grab yourself a bargain.
Sel Pen Bwrdd
Dewch draw i fachu bargen.
Sunday 4th
Sul 4ydd
9.00am
Antiques Fair:
Our regular antiques and collectables fair.
Ffair Hen Bethau:
Un o'n ffeiriau hen bethau rheolaidd.
Sunday 18th
Sul 18th
10.00am
Beaumaris Food FestivalGŵyl Fwyd BiwmaresSaturday 31st - Sunday 1st
Sadwrn 31ain - Sul 1af
Starts | Cychwyn
10.00am
SEPTEMBER | MEDI
Event NameEnw’r digwyddiadDate | DyddiadTime | Amser
Film Night: Film TBCNoson Ffilm: Film TBCThursday 5th
Iau 5ed
Starts | Cychwyn
7.30pm
Antiques Fair:
Our regular antiques and collectables fair.
Ffair Hen Bethau:
Un o'n ffeiriau hen bethau rheolaidd.
Sunday 15th
Sul 15fed
10.00am
Beaumaris Gong Bath:
Relaxation & meditation through sound.
Beaumaris Gong Bath:
Ymlacio a myfyrdod trwy sain.
Wednesday 25th
Mercher 25ain
7.00pm
OCTOBER | HYDREF
Event NameEnw’r digwyddiadDate | DyddiadTime | Amser
Film Night: Film TBCNoson Ffilm: Film TBCThursday 3rd
Iau 3ydd
Starts | Cychwyn
7.30pm
Table Top Sale
Come along and grab yourself a bargain.
Sel Pen Bwrdd
Dewch draw i fachu bargen.
Sunday 6th
Sul 6ed
9.00am
Antiques Fair:
Our regular antiques and collectables fair.
Ffair Hen Bethau:
Un o'n ffeiriau hen bethau rheolaidd.
Sunday 20th
Sul 20fed
10.00am
Beaumaris Gong Bath:
Relaxation & meditation through sound.
Beaumaris Gong Bath:
Ymlacio a myfyrdod trwy sain.
Wednesday 23rd
Mercher 23ain
7.00pm
NOVEMBER | TACHWEDD
Event NameEnw’r digwyddiadDate | DyddiadTime | Amser
Table Top Sale
Come along and grab yourself a bargain.
Sel Pen Bwrdd
Dewch draw i fachu bargen.
Sunday 3rd
Sul 3ydd
9.00am
Film Night: Film TBCNoson Ffilm: Film TBCThursday 7th
Iau 7fed
Starts | Cychwyn
7.30pm
Antiques Fair:
Our regular antiques and collectables fair.
Ffair Hen Bethau:
Un o'n ffeiriau hen bethau rheolaidd.
Sunday 17th
Sul 17eg
10.00am
Beaumaris Gong Bath:
Relaxation & meditation through sound.
Beaumaris Gong Bath:
Ymlacio a myfyrdod trwy sain.
Wednesday 20th
Mercher 20fed
7.00pm
DECEMBER | RHAGFYR
Event NameEnw’r digwyddiadDate | DyddiadTime | Amser
Table Top Sale
Come along and grab yourself a bargain.
Sel Pen Bwrdd
Dewch draw i fachu bargen.
Sunday 1st
Sul 1af
9.00am
Film Night: Film TBCNoson Ffilm: Film TBCThursday 5th
Iau 5ed
Starts | Cychwyn
7.30pm
Antiques Fair:
Our regular antiques and collectables fair.
Ffair Hen Bethau:
Un o'n ffeiriau hen bethau rheolaidd.
Sunday 15th
Sul 15fed
10.00am
Beaumaris Gong Bath:
Relaxation & meditation through sound.
Beaumaris Gong Bath:
Ymlacio a myfyrdod trwy sain.
Wednesday 18th
Mercher 18fed
7.00pm
Back To Top