skip to Main Content
What's On
Beth Sy'n Digwydd
GYM TIMES | AMSEROEDD AGOR Y GAMPFA
DayTimes
Monday10:00 - 21.00
Tuesday10:00 - 21.00
Wednesday10:00 - 21.00
Thursday10:00 - 21.00
Friday10.00 - 15.30
Saturday10.00 - 17.30
SundayCLOSED
GYM CHARGES | FFIOEDD Y GAMPFA
 Member
Aelod

(Age | Oed 18-59)
Senior Member (60+)
Aelod Hŷn
Student Member
Myfyriwr Sy'n Aelod
Junior Member
Aelod Iau

(Age | Oed 14-17)
Daily | Dyddiol£4.50£4.00£3.00
Weekly | Wythnosol£8.00£7.00£5.00
Monthly | Misol£25.00£25.00£15.00
 Non-Member
Heb Aelodaeth

(Age | Oed 18-59)
Senior Non-Member (60+)
Hŷn Heb Aelodaeth
Student Non-Member
Myfyriwr Heb Aelodaeth
Junior Non-Member
Iau Heb Aelodaeth

(Age | Oed 14-17)
Daily | Dyddiol£5.20£4.50£4.00
Weekly | Wythnosol£9.50£8.00£6.00
Monthly | Misol£30.00£30.00£20.00
MONDAY | LLUN
Class Name | Enw’r DosbarthTime | AmserInfo | Gwybodaeth
Taiji Qigong10.00am - 11.00amOpen to all
Ar gael i bawb
Back & Core
Cefn a’r Chraidd
1.00pm - 2.00pmOpen to all
Ar gael i bawb
Yoga1.00pm - 2.30pmOpen to all
Ar gael i bawb
FABBS2.30pm - 3.30pmOpen to all
Ar gael i bawb
30 Minute HITT Class
Dosbarth 30 Munud HITT
6.15pm - 6.45pmOpen to all
Ar gael i bawb
Beaumaris Boot Camp
Bwtcamp Dan Do
7.00pm - 8.00pmOpen to all
Ar gael i bawb
Beaumaris Netball
Pêl-rwyd Biwmares
8.15pm - 9.15pmOpen to all
Ar gael i bawb
TUESDAY | MAWRTH
Class Name | Enw’r DosbarthTime | AmserInfo | Gwybodaeth
BOCCIA10.00am - 12.00pmOpen to all
Ar gael i bawb
Walking Football
Pêl-droed dan Gerdded
7.30pm - 8.30pmOpen to all
Ar gael i bawb
Craft Club
Dosbarth Chrefft
7.30pm - 9.30pmOpen to all
Ar gael i bawb
WEDNESDAY | MERCHER
Class Name | Enw’r DosbarthTime | AmserInfo | Gwybodaeth
Probus (Badminton)10.00am - 12.00pmOpen to all
Ar gael i bawb
Patchwork
Cwiltio
10.00am - 12.30pmFor booking contact Coleg Harlech 01248 353254
I neilltuo lle cysylltwch â Choleg Harlech 01248 353254
Low Impact Aerobics
Aerobeg Effaith Isel
3.00pm - 3.30pmOpen to all
Ar gael i bawb
Balance, Joint & Strength Circuit
Dosbarth Cylchol Cydbwysedd, Cyd & Chryfder
3.30pm - 4.00pmOpen to all
Ar gael i bawb
30 Minute HIIT Class
Dosbarth 30 Munud HITT
6.15pm - 6.45pmOpen to all
Ar gael i bawb
Sound Bath
Bath sŵn
7.00pm - 8.30pmFor booking contact Steph 07534 118899
I neilltuo lle cysylltwch â Steph 07534 118899
Body Blast
Dosbarth 'Blast Corff'
7.00pm - 8.00pmOpen to all
Ar gael i bawb
Badminton7.00pm - 9.00pmOpen to all
Ar gael i bawb
THURSDAY | IAU
Class Name | Enw’r DosbarthTime | AmserInfo | Gwybodaeth
Gentle Yoga
Yoga Hamddenol
10.00am - 11.30amOpen to all
Ar gael i bawb
Pilates1.30pm - 2.30pmOpen to all
Ar gael i bawb
MS Pilates2.45pm - 3.45pmOpen to MS sufferers
Ar gael i ddioddefwyr MS
Fit Mix6.00pm - 7.00pmOpen to all
Ar gael i bawb
Pyramid Training
Hyfforddiant Pyramid
7.00pm - 8.00pmOpen to all
Ar gael i bawb
Beaumaris Netball
Pêl-rwyd Biwmares
8.15pm - 9.15pmOpen to all
Ar gael i bawb
FRIDAY | GWENER
Class Name | Enw’r DosbarthTime | AmserInfo | Gwybodaeth
Slimming World10.00am - 12.00pmContact Maggie for details 07716 880477
Cysylltwch â Maggie am fanylion 07716 880477
Patchwork
Cwiltio
10.30am - 12.00pmFor booking contact Coleg Harlech 01248 353254
I neilltuo lle cysylltwch â Choleg Harlech 01248 353254
Patchwork
Cwiltio
12.30pm - 3.30pmFor booking contact Coleg Harlech 01248 353254
I neilltuo lle cysylltwch â Choleg Harlech 01248 353254
Circuit Training
Hyfforddiant Cylchol
1.00pm - 2.00pmOpen to all
Ar gael i bawb

We offer a variety of health and fitness activities to appeal to all ages:

FABBS: Flexibility, Agility, Balance, Breathing and Strength for poor mobility and poor breathing for the over 60s.

HIIT: 30 minutes High Intensity Interval Training tailored to all levels of fitness.

BOCCIA, Indoor Bowls, Table Tennis and Badminton: a session tailored for those with mobility issues.

Beaumaris Bootcamp: A fun and challenging 1 hour session tailored to all levels of fitness.

Body Blast: Combining cardio, weight training and body weight exercises to burn fat, lose weight and tone up.

Sound Bath: Vibrations can reduce stress and pain, lower your heart rate and relieve anxiety.

Circuit Training: Body conditioning or resistance training, suitable for all.

Back and Core Strength: Focussing on back core and strength.

Fit Mix: Full body-toning class.

Pyramid training: Circuit class suitable for all.

Balance, Joint and Strength Circuit: A 30 minute exercise class.

Low Impact Aerobics: Suitable for beginners.

Cynigiwn amrywiaeth o weithgareddau iechyd a ffitrwydd i apelio at bob oed:

FABBS: Hyblygrwydd, ystwythder, balans, anadlu a chryfder ar gyfer pobl dros 60 sy’n cael trafferth i symud ac anadlu.

HIIT: 30 munud Hyfforddiant dwys (High Intensity Interval Training) wedi’i deilwrio i bob lefel ffitrwydd.

BOCCIA, Bowlio dan do, Tenis Bwrdd a Badminton: wedi’u teilwrio ar gyfer pobl â thrafferthion symud.

Cwrs Ymarfer Caled Biwmares: Sesiwn awr o hwyl a her wedi’i deilwrio i bob lefel ffitrwydd.

Ymarfer corff: Cyfuniad o hyfforddiant i’r galon, codi pwysau, ac ymarferion corff i losgi braster, colli pwysau a thynhau’r cyhyrau.

Bath sŵn: Gall dirgryniadau leihau poen a thyndra, tawelu curiad y galon a lliniaru gofid.

Ymarfer cylchol: Tymheru’r corff neu hyfforddiant gwytnwch, sy’n addas i bawb.

Cryfder y cefn a’r craidd: Canolbwyntio ar gryfder y cefn a’r cyhyrau craidd.

Dosbarth ‘Fit Mix’: Dosbarth i thonio’r corff.

Hyfforddiant pyramid: Dosbarth hyfforddi cylchol addas i bawb.

Dosbarth cylchol ar gyfer balans, cymalau a chryfder: Dosbarth ymarfer 30 munud.

Aerobics hamddenol: Addas i ddechreuwyr.

Rehabilitation Classes | Dosbarthiadau Adfer
MONDAY | LLUN
Class Name | Enw’r DosbarthTime | AmserInfo | Gwybodaeth
NERS Pilates11.00am - 12.00pmGP Referral
Cais gan Feddyg Teulu
WEDNESDAY | MERCHER
Class Name | Enw’r DosbarthTime | AmserInfo | Gwybodaeth
NERS Gym
NERS y Gampfa
11.00am -12.00pmGP Referral
Cais gan Feddyg Teulu
NERS Pilates1.00pm - 2.00pmGP Referral
Cais gan Feddyg Teulu
THURSDAY | IAU
Class Name | Enw’r DosbarthTime | AmserInfo | Gwybodaeth
Falls Prevention
Atal cwympo
1.00pm - 2.30pmNHS Referral
Cais GIG
FRIDAY | GWENER
Class Name | Enw’r DosbarthTime | AmserInfo | Gwybodaeth
NERS Gym
NERS y Gampfa
11.00am - 12.00pmGP Referral
Cais gan Feddyg Teulu
MONDAY | LLUN
Class Name | Enw’r DosbarthTime | AmserInfo | Gwybodaeth
Trampolining
Sboncio trampolîn
4.00pm - 5.00pm4+ Years
4+ oed
TUESDAY | MAWRTH
Class Name | Enw’r DosbarthTime | AmserInfo | Gwybodaeth
Trampolining
Sboncio trampolîn
4.00pm - 5.00pm4+ Years
4+ Oed
Trampolining
Sboncio trampolîn
5.00pm - 6.00pm4+ Years
4+ Oed
Gymnastics Course
Cwrs Gymnasteg
5.30pm - 6.15pm5-7 Years
5-7 Oed
Trampolining
Sboncio trampolîn
6.00pm - 7.00pm4+ Years
4+ Oed
Gymnastics Course
Cwrs Gymnasteg
6.15pm - 7.00pm8+ Years
8+ Oed
THURSDAY | IAU
Class Name | Enw’r DosbarthTime | AmserInfo | Gwybodaeth
Trampolining & Gymnastics
Sboncio trampolîn a gymnasteg
4.00pm - 5.30pm5+ Years
5+ oed
SATURDAY | SADWRN
 Time | AmserInfo | Gwybodaeth
Roller Disco
Disgo sgidiau rolio
10.00am - 11.30am£4 members/£4.50 non-members
£4 aelodau/£4.50 heb fod yn aelod

CHILDREN’S PARTIES

Venue can be booked for kid’s parties on Saturdays with three time slots available:
12pm – 1.30pm
2pm – 3.30pm
4pm – 5.30pm

Choose from bouncy castle and ball pond; bouncy castle and obstacle course or a roller disco party.  Face painting an optional extra.  Prices are from £90 for up to 25 children.
Call for more details and bookings.

SCHOOL HOLIDAYS

Sports clubs and activities for children (5+) are held in school holidays – half term, Easter and summer holidays.  Details can be found nearer holiday times on our News Blog.

PARTÏON PLANT

Gellir neilltuo’r Ganolfan ar gyfer parti plant ar ddyddiau Sadwrn ar 3 amser gwahanol:
12pm – 1.30pm
2pm – 3.30pm
4pm – 5.30pm

Gallwch ddewis y castell sboncio a’r pwll peli, castell sboncio a chwrs rhwystrau, neu barti disgo sgidiau rolio.  Am bris ychwanegol, gellir dewis paentio wynebau.  Mae’r prisiau’n cychwyn o £90 ar gyfer 25 o blant neu lai.
Ffoniwch i drafod manylion neu neilltuo lle.

GWYLIAU YSGOL

Cynhelir clybiau chwaraeon neu weithgareddau plant (5+) yn ystod gwyliau’r ysgol – hanner tymor, Y Pasg, a gwyliau’r haf.  Bydd manylion ar y wefan yn nes at y dyddiad neu ar ein blog newyddion.

bike_hire_graphic

You are surrounded by outstanding scenery and historical sights here in the local Beaumaris area. The Canolfan is the starting point of one of the designated cycle routes on the Island, ideal to enjoy the open air and get around by pedal power.

We also have electric bikes, and access to a range of adaptive bikes in partnership with Antur Waunfawr.

Each bike from our hire fleet comes complete with an emergency kit, lock, map and helmet and there’s a wide choice of sizes available to suit all the family.

ADULTS only £15 for the day
or £10 for 4 hours

KIDS only £10 for the day
or £5 for 4 hours

PLEASE NOTE
In order to hire with us, you will need to present us with means of identification (e.g. driving licence, passport) which we will ask you to leave with us for the duration of your ride, along with credit card details or car keys.

Yn ardal Biwmares, mae gennych olygfeydd gwych a mannau hanesyddol o’ch cwmpas ymhobman. Mae un o’r llwybrau beicio swyddogol ar yr Ynys yn cychwyn o’r Ganolfan, sy’n ddelfrydol ar gyfer mynd allan i fwynhau’r awyr iach a dod i adnabod yr ardal drwy bedlo yma a thraw.

Mae gennym hefyd feiciau trydan, a gallwn hefyd gael benthyg amrywiaeth o feiciau wedi’u haddasu drwy ein partneriaeth gydag Antur Waunfawr.

Mae pob beic sy’n cael ei fenthyg yn cynnwys offer argyfwng, clo, map a helmed, ac mae yma ddewis da o feintiau sy’n addas ar gyfer y teulu cyfan.

OEDOLION dim ond £15 y dydd
neu £10 am 4 awr

PLANT dim ond £10 y dydd
neu £5 am 4 awr

NODWCH
Er mwyn gallu benthyg beic oddi wrthym, bydd raid ichi gael rhyw ddull o brofi pwy ydych chi (e.e. trwydded yrru, pasbort) a byddwn yn gofyn ichi ei adael yn ein meddiant yn ystod eich trip, ynghyd â cherdyn credyd neu allweddi eich car.

OCTOBER | HYDREF
Event NameEnw’r digwyddiadDate | DyddiadTime | Amser
Gallery Exhibition: WEA Quilting
Arddangosfa yn yr Oriel: Cwiltio gan Gymdeithas Addysg y GweithwyrSep 23rd - Oct 20th
Medi 23ain - Hyd 20fed
10.00am - 5.00pm
Table Top Sale
Come along and grab yourself a bargain.
Sel Pen Bwrdd
Dewch draw i fachu bargen.
Sunday 1st
Sul 1af
9.00am
Bingo Night:
Our regular fun evening with prizes.
Noson Bingo:
Ein sesiwn hwyliog arferol, gyda gwobrau.
Wednesday 4th
Mercher 4ydd
7.30pm
Film Night: Cyrus
Divorcee John has given up hope of love till finding Molly. But her grown up son refuses to share her with anyone, leading to a real battle of wills. Stars Jon C Reilly, Marisa Tomei and Jonah Hill.
Noson Ffilm: Cyrus
Mae John wedi rhoi'r gorau i obaith gael cariad nes dod o hyd i Molly. Ond mae ei mab yn gwrthod ei rannu, sydd yn arwain at frwydr go iawn o ewyllysiau. Jon C Reilly, Marisa Tomei a Jonah Hill.
Thursday 5th
Iau 5ed
Starts | Cychwyn
7.30pm
Antiques Fair:
Our regular antiques and collectables fair.
Ffair Hen Bethau:
Un o'n ffeiriau hen bethau rheolaidd.
Sunday 15th
Sul 15eg
10.00am
Stay safe on Line - Cyber Crime!Arhoswch yn ddiogel ar-lein - Trosedd Seiber!Friday 20th
Gwener 20fed
6.30pm
NOVEMBER | TACHWEDD
Event NameEnw’r digwyddiadDate | DyddiadTime | Amser
Gallery Exhibition: Beaumaris Art GroupArddangosfa yn yr Oriel: Grŵp Celf BiwmaresOct 21st - Nov 17th
Hyd 21ain - Tach 17eg
10.00am - 5.00pm
Bingo Night:
Our regular fun evening with prizes.
Noson Bingo:
Ein sesiwn hwyliog arferol, gyda gwobrau.
Wednesday 1st
Mercher 1af
7.30pm
Film Night: The Page Turner
Noson Ffilm: The Page Turner
Thursday 2nd
Iau 2ail
Starts | Cychwyn
7.30pm
Table Top Sale
Come along and grab yourself a bargain.
Sel Pen Bwrdd
Dewch draw i fachu bargen.
Sunday 5th
Sul 5ed
9.00am
Antiques Fair:
Our regular antiques and collectables fair.
Ffair Hen Bethau:
Un o'n ffeiriau hen bethau rheolaidd.
Sunday 19th
Sul 19eg
10.00am
Beaumaris Victorian Christmas:
An annual event held in the town of Beaumaris.
Nadolig Fictoraidd Biwmares:
Digwyddiad blynyddol a gynhaliwyd yn nhref Biwmares
Saturday 25th
Sadwrn 25ain
12.00pm
DECEMBER | RHAGFYR
Event NameEnw’r digwyddiadDate | DyddiadTime | Amser
Gallery Exhibition: DuncanArddangosfa yn yr Oriel: DuncanNov 18th - January 2018
Tach 18eg - Ionawr 2018
10.00am - 5.00pm
Christmas party:
Featuring Dr. Jazz
Parti Nadolig:
Yn cynnwys Dr. Jazz
Friday 1st
Gwener 1af
7.30pm
Table Top Sale
Come along and grab yourself a bargain.
Sel Pen Bwrdd
Dewch draw i fachu bargen.
Sunday 3rd
Sul 3ydd
9.00am
Bingo Night:
Our regular fun evening with prizes.
Noson Bingo:
Ein sesiwn hwyliog arferol, gyda gwobrau.
Wednesday 6th
Mercher 6ed
7.30pm
Film Night: HitchcockHitchcockThursday 7th
Iau 7fed
Starts | Cychwyn
7.30pm
Beaumaris Band Christmas ConcertCyngerdd Nadolig Band BiwmaresFriday 8th
Gwener 8fed

Saturday 9th
Sadwrn 9fed
7.30pm
Antiques Fair:
Our regular antiques and collectables fair.
Ffair Hen Bethau:
Un o'n ffeiriau hen bethau rheolaidd.
Sunday 17th
Sul 17fed
10.00am
Back To Top